Consiliul Județean al Elevilor Teleorman, structura reprezentativă a elevilor din județul Teleorman, anunță începutul alegerilor pentru postul de elev reprezentant în Consiliul de Administrație al unităților de învățământ preuniversitar.

Conform Legii Educației Naționale 1/2011, școlile sunt conduse de forul decizional numit Consiliu de Administrație, care reunește cei mai importanți actori din sfera educației: elevi, părinți, profesori, membri sau delegați ai administrației publice locale. În cazul elevilor, condiția principală pentru a intra în cursa pentru funcția de reprezentant al colegilor lor în acest organism este vârsta minimă de 18 ani. Mai apoi, prin deținerea și exercitarea dreptului de vot, aceștia pot influența decizii importante precum conținutul regulamentului de organizare și funcționare al școlii, materiile din curriculumul la decizia școlii, numite și opționale, modul de acordare a burselor școlare, prevederile bugetului și orarul școlar. 

Candidații care doresc să fie desemnați ca reprezentanți ai elevilor în Consiliul de Administrație depun în primele două zile de cursuri un dosar comisiei anunțate de Consiliul Școlar al Elevilor din unitatea de învățământ, care va conține următoarele documente: scrisoare de intenție, copia cărții de identitate și o declarație conform căreia nu au rude sau afini până la gradul IV inclusiv membri în același for și nu au primit sancțiuni disciplinare în ultimii trei ani. Urmează dezbateri și întâlniri cu elevii școlii, în care candidații își prezintă propunerile, iar într-un final procesul de exercitare a votului în mod secret de către elevi. 

În contextul problemelor des întâlnite privind nerespectarea drepturilor elevilor prevăzute de legislația în vigoare în școli, implicarea activă a acestora este un pilon în rezolvarea carențelor sistemului de învățământ românesc. Pe această cale, încurajăm elevii să militeze pentru interesele colegilor lor și îi invităm să candideze pentru acest post, asigurându-se astfel că deciziile luate de conducerea școlii în care învață sunt în beneficiul lor.

 

 

UPDATE (4 septembrie 2019): Pas cu pas, ne pregătim de alegerile pentru funcția de elev reprezentant în Consiliul de Administrație (CA). Urmărește calendarul alegerilor și candidează pentru a face diferența în școala ta!

© Naomi Bîldea | în cadrul Biroului de Presă al Consiliului Național al Elevilor

 

UPDATE (6 septembrie 2019): Te-ai decis să reprezinți vocea colegilor tăi în Consiliul de Administrație? Mai ai o săptămână la dispoziție pentru a-ți pregăti dosarul de candidatură. Asigură-te că acesta conține toate documentele necesare și intră în cursa pentru funcția de elev reprezentant în CA!

Dosarele se depun la comisia desemnată de consiliul școlar al elevilor din fiecare unitate de învățământ preuniversitar. Pentru mai multe detalii, poți consulta procedura ce reglementează organizarea și desfășurarea alegerilor: https://bit.ly/2lWyPLd.

© Naomi Bîldea | Ilustrator în cadrul Biroului de Presă al Consiliului Național al Elevilor

 

UPDATE (10 septembrie 2019): Suntem convinși că deseori te-ai întrebat care sunt calitățile unui reprezentant al elevilor în Consiliul de Administrație, ce îl diferențiază de restul și care este motivul pentru care a fost ales de colegii tăi. Așadar, am selectat trei atribute principale ale sale pentru tine.

Dacă simți că aceste trăsături te caracterizează, candidează pentru funcția de reprezentant al elevilor în Consiliul de Administrație al liceului tău. Mai ai două zile pentru a-ți depune dosarul de candidatură!

© Naomi Bîldea | Ilustrator în cadrul Biroului de Presă al Consiliului Național al Elevilor