🚫 Ți s-a întâmplat vreodată ca în timpul orei de curs profesorul a început să te mustreze în fața colegilor tăi sau ai fost martor unui astfel de eveniment?

🗣 Conform capitolului IV, articolul 16, punctul (6) din Statutul Elevului, act normativ aprobat prin OMENCȘ 4742/2016, sancționarea elevilor sub forma mustrării în fața colectivului clasei sau al școlii este interzisă sub orice context.

 

 

🚫 Ți s-a întâmplat în timpul unei ore de curs ca profesorul să îți spună să te ridici din bancă și să ieși afară cu absență? Sau ai fost martor unui asemenea eveniment?

🗣 Conform articolului 198, alineatul 2 din R.O.F.U.I.P., în unităţile de învăţământ sunt interzise măsurile care pot limita accesul la educaţie al elevilor, cum ar fi, de exemplu, (…), interzicerea participării la cursuri sau sancţionarea elevilor care nu poartă uniforma unităţii de învăţământ sau altele asemenea.

 

 

🗣 „Implicarea este cheia implementării schimbării și a creșterii devotamentului.”, a spus Stephen R. Covey.

👥 Fie că ești elev sau profesor, IMPLICĂ-TE! Nu rămâne indiferent și participă la acest chestionar care nu va dura foarte mult. Ajută-ne să obținem o viziune de ansamblu cu privire la respectarea drepturilor și îndatoririlor elevilor din județ.