Astăzi, 13 octombrie, anunțăm publicarea mult așteptatului Raport privind Analiza Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Unităților de Învățământ Preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019.

Raportul privind analiza regulamentelor de organizare și funcționare ale unităților de învățământ preuniversitar, a fost întocmit sub egida campaniei „Milităm pentru pROFesionalism în educație!”, în perioada mai-august 2019, prin realizarea unei analize a regulamentelor de organizare și funcționare ale unităților de învățământ preuniversitar din județ de către membrii Biroului executiv al Consiliului Județean al Elevilor Teleorman, în vederea verificării respectării în totalitate a prevederilor din Statutul Elevului (SE), Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP) sau alte acte normative superioare din punct de vedere ierarhic, de către toate unitățile de învățământ preuniversitar din teritoriu.

Scopul principal al raportului constă în tragerea unui semnal de alarmă factorilor decizionali de la nivelul fiecărei unități de învățământ din județ cu privire la obligativitatea respectării în totalitate a actelor normative superioare documentelor emise de către instituții, încetarea interpretării legii pe baza unor principii subiective, dar și importanța actualizării și redactării corecte a documentelor oficiale, acestea fiind cea mai sigură formă de comunicare dintre instituție și alte persoane.

În urma publicării acestui raport, vom trimite adrese de informare tuturor unităților de învățământ analizate care nu respectă în totalitate prevederile actelor normative superioare, pentru a le remedia în cel mai scurt timp posibil.

https://bit.ly/33opLiH